Język czeski
prawniczy
Po ukończeniu tego kursu już nigdy nie pomylisz dwóch czeskich pojęć opisujących oskarżonego na różnym etapie postępowania, nie pomylisz spółki z firmą, ani wykroczenia drogowego z przestępstwem. W sądzie lub w urzędzie poradzisz sobie bez problemu.

Język czeski prawniczy

Po ukończeniu tego kursu już nigdy nie pomylisz dwóch czeskich pojęć opisujących oskarżonego na różnym etapie postępowania, nie pomylisz spółki z firmą, ani wykroczenia drogowego z przestępstwem. W sądzie lub w urzędzie poradzisz sobie bez problemu.