Impressum
Wstecz
Wstecz

Projekt Czechonline

Právní čeština

Disclaimer

Kurz právní češtiny CZECH ONLINE byl vytvořen pro ty, kteří chtějí získat nebo procvičit odborné jazykové znalosti ve vybraných oblastech českého právního systému. Kurz využívá autentické materiály, výňatky ze zákonů, právních předpisů a publicistické texty s právní tematikou. Texty byly sestaveny v souladu se zásadami tvorby výukových materiálů, kráceny a redakčně upraveny pro účely výuky odborného jazyka. Všechny zdroje jsou aktuální ke dni 4. ledna 2021. Materiály obsažené v kurzu nepředstavují podklad pro právní jednání.

Zdroje

Běhounek, Tomáš. Mediace v civilním řízení. Právní rozhledy, 2004, č. 19, s. 713-717.
Hendrych, Dušan a kol. Právnický slovník, Praha 2009.
Němec, Robert, Glatz, Viktor. Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody. Bulletin advokacie, 2018, č. 9, s. 16-22.
Sbírky zákonů České republiky ve znění, které je aktuální ke dni 4. 1. 2021.
Žákovská, Karolina. Základy práva pro studenty neprávnických fakult. Ústí nad Labem 2014.
https://assets.hcch.net/docs/6bdbd1cb-dc2c-44a0-a070-f07976b2c330.pdf
https://businesscenter.podnikatel.cz/pravo-predpisy/formy-podnikani/spolecnost-s-rucenim-omezenym-zakladni-informace/#par142
https://businesscenter.podnikatel.cz/slovnicek/akciova-spolecnost/
https://prvnivlastovka.cz/o-projektu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADpravn%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2728193-ostrahu-kynsperske-veznice-trapi-zajici-ve-strezenem-arealu-zpusobuji-kazdou-chvili
http://www.dacr.cz/stripky-z-muzea/
http://www.dopravni-pravo.cz/trestne-ciny/
https://www.euro.cz/byznys/zalozeni-sro-cena-postup-podminky-1417153
https://www.garaz.cz/
https://www.kurzymediace.cz/
www.hzscr.cz/soubor/trestne-pravni-a-spravni-zodpovednost-pdf.aspx
https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/ceske-pravo-informace-a-odkazy/soudni-system-v-cr.html
https://is.muni.cz/el/1422/podzim2015/BZ504Zk/um/Predaska_Uvody_opravne_rizeni.pdf
https://is.muni.cz/el/law/jaro2010/MP804Zk/um/27.4.2010-Zvlastni_zpusoby_rizeni.ppt
https://is.ambis.cz/th/s6fqe/Bakalarska_prace_-_P._Dalesicky.pdf
https://is.muni.cz/th/61278/pravf_m/Diplomova_prace_-_Hana_Kubatova.pdf
http://www.ivzory.cz/16g-vzor-souhlas-poskozeneho-s-trestnim-stihanim.html
https://www.kgslegal.cz/cs/prehled-novinek-v-trestnepravnich-predpisech - upraveno
https://www.kurzymediace.cz/smlouva-o-provedeni-mediace-7-odpovedi-na-nejcastejsi-otazky/
https://www.lidovky.cz/galeriedokumentu.aspx?dg=280&slide=0#topDoc
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Autoskoly/Zadost-o-prijeti-k-vyuce-a-vycviku
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare/Zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnost-a-prevence-kradeze-motorovych-vozidel.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Napsalionas~Rozhovor__Pavel_Samal___Po_stopach_trestniho_prava__nejen__procesniho~?openDocument&lng=CZ
http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/obchodni-korporace/konkretni-zmeny/akciova-spolecnost
https://www.policie.cz/clanek/sankce-v-doprave-a-zapocitavani-bodu.aspx
https://www.policie.cz/clanek/trestni-rizeni.aspx
https://www.praha.eu/public/12/4d/d6/2510367_807762__2_Formular___Zadost_o_prominuti.pdf
https://www.skupina.coop/historie-spotrebnich-druzstev)
https://www.tipcars.com/      
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/trestni-pravo-v-kostce-shrnuti-pro-studenty-strednich-skol
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/pravomoc-a-prislusnost-soudu-v-trestnim-rizeni (upraveno)
http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/odvolani-a-dalsi-opravne-prostredky-v-trestnim-rizeni
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/odvolani-obzalovaneho-proti-celemu-rozsudku-vzor
https://vscr.jobs.cz/?r=detail&id=cpbr-1555341867
https://vscr.jobs.cz/?r=detail&id=cpbr-1555341867
https://www.12bodu.cz/