Právní
čeština
Kurz obsahuje kapitoly z trestního, obchodního a dopravního práva. Už si nespletete obžalovaného s obviněným, společnost s firmou ani dopravní přestupek s trestním činem. Prací s autentickými texty si procvičíte slovní zásobu a zopakujete užitečné fráze pro komunikaci u soudu nebo na úřadě.

Právní čeština

Kurz obsahuje kapitoly z trestního, obchodního a dopravního práva. Už si nespletete obžalovaného s obviněným, společnost s firmou ani dopravní přestupek s trestním činem. Prací s autentickými texty si procvičíte slovní zásobu a zopakujete užitečné fráze pro komunikaci u soudu nebo na úřadě.