Hmotné
dědictví
UNESCO
Poznejte s námi českou kulturu a památky UNESCO. Jsou to příležitosti pro nádherné výlety po české přírodě i po českých městech plných historie.

Historické centrum Prahy

.. patří k nejkrásnějším a turisticky nejvyhledávanějším souborům architektury nejen v ČR. Dominantou je Pražský hrad, jeden ze symbolů  české státnosti.

Víte že.... 

...Pražský hrad je největší hradním komplexem na světě a obsahuje všechny stavební slohy od románského období až po moderní architekturu? Po staletí byl sídlem českých vládců (knížat, králů, císařů i prezidentů), jeho součástí je například arcibiskupská katedrála svatého Víta – místo korunovace i posledního odpočinku několika panovnických dynastií, nebo Zlatá ulička, kde za Rudolfa II. pobývala řada alchymistů.  

Více Méně

Historické centrum Českého Krumlova

...s druhým největším hradním komplexem u nás, který na kopci dominuje celému středověkému jádru města vybudovanému v meandrech řeky Vltavy

Víte, že...

… součástí zámeckého parku je od poloviny 20. století i originální otáčivé hlediště pro 644 diváků, určené pro letní představení Jihočeského divadla a řady hostujících souborů? Přestože památkáři nejsou z této nepůvodní atrakce příliš nadšeni, pro velký zájem veřejnosti (návštěvnost přes 50 tisíc osob ročně) stále zůstává na svém místě.

 

 

Více Méně

Historické centrum Telče

... patří k nejzachovalejším historickým městským jádrům na Moravě a dodnes si zachovalo svůj původní ráz z období renesance a baroka. K dominantám patří rozsáhlé náměstí Zachariáše z Hradce s řadou historických měšťanských domů a jedním z nejkrásnějších renesančních zámků v ČR. 

Víte, že ...

... v Telči (stejně jako v dalších historických městech ČR) se natáčela celá řada pohádek a historických filmů? K nejcennějším patří moderní pohádka Až přijde kocour Vojtěcha Jasného ze 60. let 20. století, ve které autor pomocí symboliky barev satiricky hodnotí charaktery jednotlivců i tehdejší totalitní společnosti. 

Více Méně

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého Zelená Hora

...vznikl bezprostředně po otevření hrobu sv. Jana Nepomuckého (/1719), v té době velmi populárního českého světce a národního patrona (asi nejznámější český světec ve světě), v roce 1784 vyhořel a hrozilo jeho stržení.

Víte, že...

…autor stavby, vrcholný barokní architekt Jan Blažej Santini-Eichel při tvorbě plánů používal mnohem častěji kružítko, než pravítko? Půdorys kostela i ambitu kolem něj je totiž tvořen především kružnicemi (nebo jejich částmi), v konstrukci se často opakuje číslo pět, které odkazuje na světcům atribut pěti hvězd.

Více Méně

Historické centrum Kutné Hory

... s monumentálním chrámem svaté Barbory (patronky havířů) a kostelem Nanebevzetí Panny Marie jsou dalším vrcholem středověké architektury.

Víte, že...

… objev mocných žil stříbrné rudy koncem 13. století vyvolal stříbrnou horečku, srovnatelnou s pozdější zlatou horečkou v Kalifornii či na Aljašce? Během krátké doby se k nálezu seběhlo na sto tisíc lidí z Čech i sousedních zemí a místní těžba tvořila plnou třetinu produkce stříbra v Evropě. Stříbro tak výrazně posílilo význam Království Českého v Evropě, pražský groš ražený v kutnohorském Vlašském dvoře se stal platidlem uznávaným v řadě zemí po několik století.

Více Méně

Lednicko-valtický areál

... je unikátním příkladem člověkem upraveného krajinného celku s rozsáhlými terénními úpravami a řadou významných staveb (kromě ústředních rozsáhlých zámků v Lednici a Valticích další téměř dvě desítky architektonických památek). Rozloha 283 km2 jej řadí na prvním místo v Evropě a zřejmě i ve světě.

Víte, že ...

 

… značná část areálu nebyla až do roku 1920 českým, resp. moravským územím? Přední šlechtický rod Lichtenštejnů totiž měl své rozsáhlé državy po obou stranách moravsko-rakouské zemské hranice. Valticko se stalo součástí Československa až dva roky po jeho vzniku, jedním z rozhodujících důvodů byla existence tehdy významné železniční trati mezi Znojmem a Břeclaví, která by bez úprav hranice vedla místy po cizím území.

Více Méně

Zámek se zahradami v Kroměříži

... byl budován jako reprezentační sídlo olomouckých arcibiskupů (už ve 13. století zde stál biskupský hrad jako administrativní centrum tehdejší olomoucké diecéze, arcidiecézi se stala v roce 1777), dnes je opět zámek i s oběma skvostnými zahradami (Květná ve francouzském a Podzámecká v anglickém slohu) majetkem Arcibiskupství Olomouckého.

Víte, že …

… v kroměřížském zámku zasedal od října 1848 do března 1849 Ústavodárný sněm, který měl v reakci na revoluce probíhající v několika evropských zemích včetně rakouské monarchie vytvořit pro císařství ústavu garantující základní lidská práva všem občanům? Sněm ovšem nedospěl k finálnímu závěru, poté, co revoluční nálady v zemi opadly, jej nechal nový císař František Josef I. nakonec rozehnat vojskem a Rakousko se opět postupně vrátilo k absolutistické monarchii.

Více Méně

Vesnická památková rezervace v Holašovicích

...představuje unikátní soubor staveb tzv. selského baroka, lidového stavebního (i životního) stylu), inspirovaného barokními a klasicistními zámky či sakrálními stavbami.

Víte, že …

…Holašovice nejsou žádným zakonzervovaným skanzenem, ale živou vesnicí s asi sto čtyřiceti obyvateli, většina památkově chráněných budov slouží k trvalému bydlení a je v soukromém vlastnictví? Za unikátní zachovalost vděčí mimo jiné své poloze mimo všechny hlavní komunikace.

Více Méně

Zámek v Litomyšli

...reprezentuje svým exteriérem čistý renesanční sloh (resp. adaptaci italské renesance pro zaaplské země) s typickou sgrafitovou výzdobou fasád. Chráněny jsou rovněž původní hospodářské budovy a zámecká zahrada.

Víte, že ..

.. součástí zámku je i původní klasicistní divadlo se zachovalou dobovou technikou (jedno z mála v Evropě)? Druhé zámecké nádvoří se zase každoročně mění na velký koncertní sál s pevným stupňovitým hledištěm a pohyblivým zastřešením – zámek i další místa Litomyšle a okolí hostí v červnu a červenci Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl (Bedřich Smetana, jeden ze zakladatelů české národní hudby, se totiž narodil právě v tomto městě).

Více Méně

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

...je unikátním příkladem pozdního baroka na Moravě. Vybudován byl v letech 1716-1754 na oslavu katolické víry po ukončení velké morové epidemie. Měří 32 metrů a je největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě.

Víte, že...

...uvnitř sloupu je dokonce miniaturní kaple se starozákonními výjevy, v níž se v minulosti skutečně sloužily mše? Dovnitř se sice vešel pouze samotný kněz, skrz speciálně konstruovaná okna ve sloupu ale bylo kázání slyšet na velké části náměstí. Z kaple vedla tajná chodba za hradby tehdejšího pevnostního města.

Více Méně

Vila Tugendhat v Brně

...je jedinou moderní stavební památkou ČR na seznamu UNESCO. Jde o jednu z nejznámějších funkcionalistických staveb ve světě, postavená v letech 1929-30. Unikátní stavba představovala i vrchol technického pokroku (velkoplošná okna v hlavním obytném prostoru, z nichž dvě lze spustit pod podlahu, systém teplovzdušného vytápění s „parfémováním“ vzduchu cedrovými hoblinami apod.).

Víte, že …

… vila Tugendhat je „hlavní postavou“ slavného románu Simona Mawera „Skleněný pokoj“ (The Glass Room), který se dočkal i filmové a divadelní adaptace? Zachycuje historii domu, kde původní židovské majitele vystřídalo gestapo, později vojáci Rudé armády, pak rytmická škola a zdravotnické zařízení. Přestože podle autora jsou příběhy všech postav románu zcela vymyšlené, mnozí čtenáři je považují za autentické, což vyvolalo ostře formulovanou reakci dnes žijících členů rodiny Tugendhatových.

Více Méně

Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči

Třebíčské „židovské město“ na ploše asi 4.5 ha patří k nejucelenějším urbanistickým celkům tohoto druhu v ČR. Jeho kořeny sahají zřejmě až do 13. století a přes četně požáry, povodně a pogromy přežilo až do současnosti. Nejblíže zkáze přitom domy (dodnes se dochovala například radnice, škola a dvě synagogy) nebyly během nacistické okupace, ale za následné komunistické totality, kdy měla být celá čtvrť asanována.

Víte, že…

… součástí třebíčského židovského města je i původní židovský hřbitov ze 17. století v lesíku na hřebení kopce Hrádek s asi třemi tisíci kamenných náhrobků, které dodnes navštěvují potomci pohřbených hlavně ze zahraničí? Součástí hřbitova je i obřadní síň z roku 1903, která je tak jedinou židovskou rituální stavbou na světě mimo Izrael, které je zapsáno na seznam UNESCO. Obě synagogy v třebíčském židovském městě totiž slouží jiným účelům.  Jedna z nich sice liturgickým, ovšem stejně jako některé další synagogy u nás po druhé světové válce Církvi československé husitské (specifická česká a slovenská protestantská církev).

Více Méně

Hornická krajina Erzgebirge/Krušnohoří

Rozsáhlý krajinný celek na obou stranách (české a německé) Krušných hor s více než osmisetletou tradicí dobývání a zpracování nerostného bohatství - stříbra, cínu, kobaltu, mědi, železa a uranu. Zde vznikaly četné vynálezy a technologické inovace, šířící se do celého světa. Z celkem 22 hornických oblastí je 17 na německé (Sasko) a 5 na české straně.

Víte, že …

… v severočeském Jáchymově začal svoji vědeckou dráhu renesanční učenec světového významu Georgius Agricola, nazývaný „otec mineralogie“, jehož dvanáct knih o hornictví se na nejméně dvě století stalo „biblí“ pro dobývání a zpracování rud? Jáchymov je rovněž spojen s ranými přelomovými objevy v oboru radioaktivních látek (zdejší důl Svornost byl dlouho jediným zdrojem prvku radium na světě) a i s názvem americké měny (slovo „dolar“ vzniklo několikanásobným zkomolením původní české mince ze 16. století jáchymovský tolar  - Joachimstaler).

Více Méně

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Nejstarší kontinuálně fungující hřebčín na světě (založen 1552), který až do roku 1918 dodával kočárové koně pro rakouský císařský dvůr, formou daru se dostávali i do dalších zemí. Vedle běloušů byli vyšlechtěni i starokladrubští vraníci (dnes je jejich chov umístěn v blízkých Slatiňanech), které používal vysoký klér (a také císařský dvůr při smutečních ceremoniálech).

Víte, že …

.. genetická linie starokladrubského plemene téměř zanikla asi před sto léty, podařilo se ji ale zachránit?  V celém světě je dnes asi 1200 kladrubských koní, nejvíce právě v ČR, dále například na dánském a švédském královském dvoře.

Více Méně

Slavná lázeňská města Evropy

Nadnárodní projekt 11 měst u přírodních minerálních pramenů v sedmi evropských zemích, která reprezentují evropskou lázeňskou kulturu 18.-20. století s velkými letovisky lázeňských budov, kolonád, kasin, divadel apod. Z ČR byla do projektu zařazena tři nejznámější města v tzv. lázeňském trojúhelníku - Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně.

Víte, že…

… na území nejslavnějšího lázeňského města ČR – Karlových Varů – je dnes registrováno přes osm desítek pramenů vody vyvěrajících z hloubky asi 2,5 kilometru (využíváno je půldruhé desítky)? Minerální vody obsahují většinu prvků periodické tabulky. Podle legendy byly zdejší prameny objeveny náhodou v polovině 14. století, když při honu jeden z loveckých psů spadl do tůně s horkou vodou (nejteplejší místní pramen Vřídlo) a jeho vytí přilákalo jezdce. Kolem Vřídla vznikla stálá osada a v roce 1370 císař Karel IV., který sám blahodárné účinky vyzkoušel, udělil městská privilegia.

Více Méně

Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy: Jizerskohorské bučiny

Těžko přístupé území severní části Jizerských hor odolalo výraznějšímu přetváření krajiny. Národní přírodní rezervace se zachovanými původními lesními porosty (zejména smrk, jedle a buk) se v roce 2021 stala první českou přírodní památkou na seznamu UNESCO jako součást projektu „Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy“, který zahrnuje téměř stovku lokalit v 18 evropských státech.

Víte, že …

…výškově velmi členité území (360-1006 m. n. m.) s hlubokými údolími a skalnatými výběžky nabízí nejen velký počet skalních vyhlídek, které umožňují pohled do širokého okolí, ale přitahuje taky souborem Jizerskohorských pomníčků? Ty připomínají četná tragická úmrtí dřevorubců, oběti přestřelek pytláků s hajnými i sebevrahy, které tato lokalita přitahuje. Řada turistů se zaměřuje právě na vyhledávání těchto pomníčků ukrytých v terénu.

Více Méně