Ochrana osobních údajů
Back
Back

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen obecné nařízení – informujeme subjekty údajů (uživatele portálu czechonline.org)  o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány a chráněny jimi poskytované osobní údaje a jaká mají subjekty údajů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů práva.

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Správcem osobních údajů na portálu czechnonline.org je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, ID datové schránky: 9tmj9e4.

Masarykova univerzita (dále též MU) je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání MU svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Masarykova univerzita považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. MU osobní údaje zpracovává pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službami, které subjekty údajů na MU využívají, v tomto případě v rozsahu nezbytném pro užívání portálu czechonline.org. Osobní údaje MU chrání v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. 

Pro registraci uživatele na portálu czechonline.org jde o tyto údaje:

  • jméno a příjmení nebo přezdívku
  • e-mail 
  • heslo pouze v podobě jeho otisku, z něhož nelze původní heslo získat zpět
  • profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie (pokud je uvedete v rámci svého účtu, budou sloužit pro statistické účely)